Welcome to the on-line store of Atelier de Happa

Sashiko Kits: Coasters

Sashiko Kits: Coasters
Kit contains: (1) Sashiko cotton cloth (2) Sashiko threads (3) Sashiko needles (4) Sashiko thimble (5) Instructions