Welcome to the on-line store of Atelier de Happa

Sashiko Kits: Placemats

Sashiko Kits: Placemats
Kit contains: (1) Sashiko cotton cloth (2) Sashiko threads (3) Sashiko needles (4) Sashiko thimble (5) Instructions

Placemats
Regular price: $34.00
Sale price: $29.00
Placemat
Regular price: $34.00
Sale price: $29.00
Placemat
Regular price: $34.00
Sale price: $29.00
Placemat
Regular price: $34.00
Sale price: $29.00
Placemat
Regular price: $34.00
Sale price: $29.00